شعری برای ارتش آباد

یا که مردند و شدند در قبر ها           وندر آن شب گریه کردند ابر ها

یا شدند آواره در دشت و دمن           خانه هاشان چادری شد در زمن

بعد از آنکه مرد و زن زاری نمود         ارتش وقت و زمان یاری نمود

خانه هایی را بدین جا ساز کرد           زندگی تازه ای آغاز کرد

سگمس آباد قدیمی مرد و بس           ارتش آبادم شده تازه نفس

ارتش آبادم همه آباد باد                   جملگی مردمانش یادباد

یادباد این روستای نازنین                  افتخار نامی ایران زمین

ارتش آباد این بهین ارض خدا            اندرونش مردمانی باصفا

مردمانش باکرامت پیشه اند               مهربانی رسم خودشان کرده اند

در ازل یک تابلویی دیدنی                 با خوشامد های جمله خواندنی

پس ورودت را به این طیب زمین        جملگی گوید به تو پس آفرین

مقدمت را نور باران می کند              مشکلاتت را چه آسان می کند

بعد از آن هر جا که تو پا می نهی       پس محبت را ببینی وانگهی

ابتدا دست چپت را تو نگر                مرده ها چشم انتظارند ای بشر

فاتحه زیبا دعایی بهرشان                 یا الهی کن منور قبرشان

این کسانی که در اینجا خفته اند        یک زمان حمد و ثنایت گفته اند

این شبانه روزی و این بچه ها            که شدند از خانه هاشان پس رها

ارتش آبادا نگه دارش همه                  قلبشان را دور کن از واهمه

آنکه شد اینجا مدیر مدرسه               آنکه علم و عالمان را غمرسه

نام او گشته است سلطان علی            علم وفرهنگم شد از اومنجلی

مرحمی شد بر دلان تنگ ما              مرد و دانشمرد و بافرهنگ ما

پس به او رونق گرفته جود ما             رحمت حق گشته بر داود ما

خان داداشم مش رضای باوفا             آشپزی ها کرده اینجا خلق را

دست حق باشد نگهدارت داداش         تا پزی رشته پلو قیمه و آش

از شهیدانم چه گویم ایخدا                از تو توفیقی بخواهد این گدا

جنگ تحمیلی و آشوب و جدال          از ابر مردان بس آشفته حال

کر زمان اندر کمین ما بدند               گوئیا با عزم راسخ آمدند

ماه شهریور چها شد یا علی               دست ابلیس زمان شد منجلی

یاغیان تخم کدورت کاشتند              پرچه ظلم و ستم افراشتند

من کیم در بین این اسطوره ها          قطره ای کز آب دریا شد رها

ای تقی تو پیش اینان کیستی            پیش اینان گوئیا تونیستی

ای قلیخانی دگر ساکت نشین            تونگو این جمله های آتشین

                                                                                         تقی قلی خانی

/ 8 نظر / 22 بازدید
زهره

عالی بود مطلبای باحال ترم بزار

زهره

سلام [چشمک]با حال بود منتظره مطلبای باحالتر هستم

چرا انقد دیر ب دیر اپ دیت میکنی

علیرضا اقاسی

شعر خوبیه

مطالب بیشتر عکسا و عناوین بیشتر بذارین والا بخدا به جایی برنمیخوره کنتور که نمیندازه

زهران

بسیارعالی بودواقعامتشکرم

فرهادنوروزی

عالی بودیادخاطره هاافتادم. ممنون

بینام

ابیل نه ابوالفضل